MY NEW GOLDEN BABY

MY HISTORY OF DANCE

4fe39bde-a041-46d6-a652-621c546a0a6d dbaa05a3-e50e-4c60-b8ad-d611b726b423 6281b9d4-24ae-4cff-a584-690cb3e86d45 f1d7382b-f0a0-47aa-acf4-4046df539596 d5a6b03d-a6f8-4595-99ba-210df664246a c940ab7b-4a84-4791-8c93-b017ae463ef7 00e0c63a-2906-4607-a2f8-b6447d53cf6c 45a85df1-7f93-495f-bc35-8743b8d7e294 d0ff0ddf-deaf-41fa-a454-fe289231dfcf 5cc0a50b-cddc-4295-aa16-7c1186b51f28
Jeg tænker det var på tide og fortælle jer lidt, om dansen, som i nok kan se er begyndt at fylde en del i mit liv. Jeg tænker i får den helt fra starten… Jeg startede med, at danse da jeg var 4 år gammel, sådan en rigtig sød lille danse mus. Jeg startede med pardans, men det var slet ikke mig. Jeg var til Showdance og Hip Hop – Lidt drenget dengang. Jeg f
ik muligheden for at begynde, som underviser i e alder af 12 år gammel og sagde selvfølgelig ja til denne chance. Jeg fik flere og flere hold og til sidst stod jeg for vores Danmarks Mester hold, sammen med en anden kollega dengang. Jeg stoppede derfor selv med, at danse/videreudvikle mig da jeg var i en alder af 13 år gammel. Jeg underviste fra jeg var 12-19 år gammel – det lang tid ikke? 

Jeg valgte og flytte til København da jeg var 20 år gammel dvs. for knap 1 år siden nu. Jeg havde hørt, om Pivot Dance Company, men de var kendt som de bedste (aller bedste) dansere i Danmark. Jeg så de havde en audition om ny optagelse til deres crew. Jeg tog dertil og har ærligt aldrig være så nervøs i hele mit liv. Ikke engang når jeg skulle til eksamen, haha! Efter der var gået 1 måneds tid fik jeg svar tilbage fra Pivot Dance Company og var optaget. Jeg kan tydeligt huske det, jeg var på ferie på Ibiza og kunne slet ikke hoppe ned fra bordet igen da jeg fik den glædedelige nyhed. Tænk, at jeg blev optaget og ikke har danset selv siden jeg var 13 år gammel. Jeg var både stolt, men også skræmt haha! 

Nu har jeg været med gruppen JK Project – Pivot Dance Company i små 5 måneder og jeg havde aldrig troet, at jeg ville blive så opslugt og glad for sådan en branche. Dansen har altid gjort noget specielt for mig og at have fået den mulighed nu for, at udforske den og få de vildeste oplevelser, som Pivot Dance Company giver en, er helt urealistisk. Jeg har fået mig de skønneste veninder, fede oplevelser og ikke mindst føles det som en familie for mig. Jeg ved ikke hvad det her fører til, men jeg håber, at kunne blive ved med og være i den gruppe og gøre mine forældre, danse lærer og ikke mindst mig selv endnu mere stolt. På de her 5 måneder er der sket en kæmpe udvikling med mig og tanken om hvad der så ikke kan ske i fremtiden, jeg ser frem til et nyt år med Pivot Dance Company. 2018 bliver et godt år! Jeg vil også gerne takke Pivot Dance Company for, at lukke mig ind i deres verden og give mig denne mulighed. 

•             •            •            •            •              •             •             •            •            •             •             •              •            

I figured it was about time for me to tell you a little bit about dancing, which has become a big part of my life, as you can tell. I think I’ll start from the beginning… I started dancing when I was 4 years old, a really cute dancing mouse. I started out with couple dancing, but I wasn’t into that at all. I was into show dance and hip hop – a little boyish back then. I got the opportunity to teach dance at age 12 and of course I took it. I got more more teams and in the end I was in charge of m the leading team in Denmark along with another co-worker at the time. I therefore stopped dancing/ further developing my own dancing at the age of 13. I taught dance from when I was 12 till I turned 19 – a long time, right?

I chose to move to Copenhagen when I was 20, so almost a year ago now. I had heard about the Pivot Dance Company, but they were known as the best (the very best) dancers in Denmark. I saw that they had an audition about an acceptance to be part of their crew. I went there and I had honestly never been so nervous in my entire life. Not even when I had my exams, haha! After about a month I got my answer from the Pivot dance company, saying that I had been accepted. I clearly remember it. I was on vacation in Ibiza and I couldn’t get my hands down after getting the news. Can you believe that I was accepted and haven’t danced since I was 13. I was both proud and terrified haha!

Now I’ve been a part of the group JK project – Pivot Dance Company for about 5 months and I would’ve never guessed that I would become so caught up and happy in that industry. Dance has always done something special for me and I now have the opportunity to explore it and to have the most crazy experiences, that the Pivot Dance Company provides are completely unrealistic. I’ve gotten the most amazing friends, cool experiences and non the least it feels like a family to me. I don’t know where it will take me, but I hope that I can keep being a part of the group and make my parents, dance teachers and myself, not to say the least, even more proud. Over these last 5 months I’ve gone through a huge development and the thought of what can happen in the future. I’m looking forward to a new year with the Pivot Dance Company. 2018 will be a good year! I would also like to thank the Pivot Dance Company for letting my into their world and for giving me this opportunity.

xoxo

1 kommentar

  • Mette-Louise Kryger

    Sødeste Malina 😘Hvor er vi glade for at høre at du er så glad for at være en del af ‘os’ 🙏. Vi så potentialet i dig til første audition – og du har I den grad levet op til vores forventninger… og mere til !!!! Du er målrettet, ambitiøs, arbejdsom, kompromisløs og talentfuld – og du er en stor gave for JK Project. Vi er stolte af at kunne være med til at udvikle dit store talent. Glæder os til mange spændende oplevelser med dig i fremtiden. Keep up the good work 👏🏻👏🏻✨, glædelig jul fra Jesper og Mette-Louise

    Siden  ·  Svar på kommentar

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

MY NEW GOLDEN BABY